DENTAL WORLD – COVID-19 aktuális információk

 

Idén is megrendezésre kerül a Dental World a tervezett időpontban, 2020. Október 8-10-ig!

A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgárai Magyarországra történő beutazásáról külön szabály rendelkezik.

Magyar állampolgárok belépésére vonatkozó szabályok

Személyforgalomban Magyarország területére egy 2020. szeptember 1-én, kedden életbe lépő kormányrendelet értelmében csak magyar állampolgárok léphetnek be, akik kötelesek a belépéstől számított 14 napos időtartamra hatósági házi karanténba vonulni. A hazatérő utasok abban az esetben mentesülhetnek a karantén alól, amennyiben Magyarországon legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolják, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A két teszt közül ugyanakkor az első kiváltható valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában elvégzett teszttel is.

Magyar állampolgár a kiutazást követően korlátozás nélkül hazatérhet, ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység volt, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor hitelt érdemlően igazolja.

Magyarországra belépni szándékozó külföldi állampolgárokra vonatkozó szabályok

A vonatkozó szabályozás külföldi állampolgárok részére csak bizonyos feltételek mellett engedi meg a Magyarországra való belépést. A belépést tiltó rendelkezések alól kivételt képeznek azon külföldi állampolgárok, akik állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkeznek (az előbbiek esetében a családtagok is beléphetnek), az itt dolgozó sportolók vagy sportszakemberek, a magyarországi kulturális intézmények foglalkoztatottjai, a teherforgalmat bonyolító szállítmányozók, a hivatalos látogatáson lévő személyek,illetve mindazok, akik igazolni tudják, hogy az elmúlt fél évben átestek a COVID-19 betegségen. Magyarország területére korlátozás nélkül beléphetaz a nem magyar állampolgár, akinek a Magyarországra történő beutazása üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a belépéskor hitelt érdemlően igazolja.

Ezen felül szintén korlátozás nélkül beléphetnek Magyarországra azok a külföldi állampolgárok, akik nemzetközi sportrendezvényre vagy kulturális rendezvényreérkeznek, a belépést megelőző 3 napon belül elvégzett negatív PCR teszteredménnyel és a rendezvényre szóló hiteles jeggyel is rendelkeznek és ezeket a belépéskor bemutatják, valamint alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, amely fertőzés gyanúját nem mutatja ki Ezen külföldi állampolgárok köteles a belépést követő 72 órán belül elhagyni az országot.

Ezen felül a Rendőrség bizonyos, egyedi esetekben felmentést adhat a belépési tilalom alól olyan külföldiek részére, akik Magyarországon tanuló diákok, vagy családi eseményen kell részt venniük. Külön hatósági engedéllyel emellett beléphet olyan külföldi állampolgár is, aki hozzátartozója ápolása miatt érkezik, vagy sport, kulturális vagy egyházi rendezvényen venne részt, illetve egyéb méltányolható oka van belépni. Egyéni méltányossági kérelmet a következő linken lehet benyújtani a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysághoz: https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/

A belépő külföldi állampolgárok kötelesek a belépéstől számított 14 napos időtartamra hatósági házi karanténba vonulni. A karantén alól abban az esetben mentesülhetnek, ha Magyarországon legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolják, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A két teszt közül ugyanakkor az elsőkiváltható valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában elvégzett teszttel is.

×

Powered by WhatsApp Chat

×