+36 1 202 29 94 info@dentalworld.hu

A prevenció fontosságáról ma már senkit nem kell meggyőzni. Jelentőségével a fogorvos-társadalom teljességgel tisztában van. Ám éppen ezért várták sokan igen nagy érdeklődéssel dr. Gera István egyetemi tanár előadását, melyre október 14-én, pénteken, a Szájhigiénikus Kongresszuson került sor.

Címe: – Parodontális fenntartó kezelés, mint a tercier prevenció eszköze – már önmagában is sokat elárul. Pont azért, mert a téma így, első hallásra is roppant összetettnek látszik, kértük meg a professzor urat; adjon némi ízelítőt vagy ha tetszik, összefoglalót az előadásából.

A svéd modell működik

– Valóban – erősítette meg Gera professzor – meglehetősen hosszú időt kell áttekintenünk. A modern parodontológia, de a szájhigiénia iránti igény is a hatvanas években megkezdett skandináv vizsgálatokból nőtt ki. Akkor sikerült először igazolni, hogy a caries és a fogágybetegség is megelőzhető, megfelelő, tökéletesített szájhigiéniás eszközökkel.

Ugyanakkor vannak cariesre fogékony, valamint fogágy-betegségre fogékony emberek, akiknél nem elég az otthoni, tökéletesített fogmosás, és hozzá még az egyéb eszközök, szájvíz, fogselyem sem. Ők rendszeres, professzionális szájtisztításra szorulnak. Ez Amerikában és Skandináviában többnyire a szájhigiénikus, Magyarországon a fogorvos, parodontológus és a szájhigiénikus feladata lenne.

Az ilyen betegeknél – és az előadásban is ezt emeltem ki – egyéni rizikóanalízis alapján kell meghatározni, hogy ki, milyen mértékben fogékony cariesre, illetve ínygyulladásra és fogágybetegségre. A két fő csoport határozottan elkülönül egymástól, mivel egészen más baktériumflóra okozza a cariest, és egészen más az ínygyulladást és a fogágybetegséget! Ezért általában, aki fogágybetegségre fogékony, az cariesre nem vagy alig, és ez fordítva is igaz.

A rizikóanalízis elvégzése után tudnunk kell, hogy milyen kezeléssorozatot kellett a betegnek megkapnia, és amikor már kontroll alatt van akár az egyik, akár a másik csoport – sajnos a gingivitis kivételével mindkettő irreverzibilis betegség –, akkor a pácienst a megfelelő egyéni szájhigiénés oktatás után rendszeres, tercier prevenciós programnak kell alávetni. egy „művégtag” és egy tapadásveszteséget szenvedett parodontium is olyan állapot, mintha egy ujjpercemet vesztettem volna el.

Miért nevezzük terciernek? Mert primerrel már nem előzhető meg, hiszen a gyulladás és pusztulás állapotán átesett a beteg, és a szekunderen is már túl van. Nála ebben a rokkant állapotban, az élete végéig tartó összehangolt együttműködés kell kialakuljon a páciens és a fogorvos vagy a szájhigiénikus között. Hozzájuk a betegnek rendszeresen vissza kell mennie és ez nemcsak egy vizitet jelent, hanem alapos újraértékelést, ugyancsak alapos tisztítást, évente legalább egyszer elvégzett röntgenkontrollt.

A fogágypusztulás megállítható

Skandináviában egy Axelsson és Lindhe nevű szerzőpáros harminc évig követte egy kis svéd városka felnőtt – közepes rizikócsoportú – lakosságának állapotát. Kezdetben 450, harminc év után még mindig közel 300 ember járt rendszeres kezelésre, és adataikat rendszerezték. A vizsgálat egyik előnyének tekinthetjük, hogy akik az elején középkorúként léptek a programba, a végére már idősek voltak, így több korosztály is képviselve volt. Bizonyították, hogy ezzel a programmal ezen idő alatt összesen 10-15 fogat kellett az összes résztvevőnél eltávolítani! A caries-előfordulás minimális volt, úgy tíz körül, és a csontvesztésben megnyilvánuló fogágypusztulás gyakorlatilag leállt.

A kutatók publikációsorozatukban közölték az ötéves, tízéves, húszéves és harmincéves eredményeket és ez hitelesen bizonyította, hogy ha a beteg rendszeresen – évente négyszer – megjelenik az orvosnál, fogait tökéletesen letisztítják, ha valami kis elváltozás mutatkozik, azonnal kezelik, akkor a fogrokkant állapotot évtizedekig fenn lehet tartani számottevő további romlás nélkül. Kell hozzá a nagyon motivált páciens, nagyon tökéletes otthoni szájhigiénia és diétakontroll a caries esetében. Hozzá még a megfelelő személyzet, amelyik hajlandó a beteget fogadni és mindezt elvégezni. Ezt nevezik tercier, parodontális prevenciónak, melyről az előadásban részletesebben szó volt.

Szerző: Dr. Révay András