+36 1 202 29 94 info@dentalworld.hu

Szájhigiénés és Prevenciós Kongresszus

Időpont: október 13.

Terem: G pavilon, 4. terem

Előadók: Dr. Keglevich Tibor, Dr. Tóth Tünde, Szabados Tímea, Dr. Radánovics-Nagy Dániel, Dr. Varga András, Dr. Budai Mária Phd, Dr. Szalai Katalin, Dr. Weimer Enikő, Dr. Noszticzius Zoltán

Témavezető

Dr. Radánovics-Nagy Dániel

Október 13. Péntek


Dr. Radánovics-Nagy Dániel

Megnyitó

}

9:30 - 9:40

Ismertető

Dr. Keglevich Tibor

A dentálhigiénikusok szerepe a parodontális kezelési sémában

}

9:40 - 10:25

Ismertető

A fogászati betegek ellátásában , különösen a parodontológiai páciensek komplex kezelésében a dentálhigiénikusoknak kiemelkedő szerepe van. Magyarországon a dentálhigiénikus képzésnek több évtizedes múltja van. Jelenleg a dentálhigiénikusok jelentős részének leginkább „csak” fogorvosi asszisztensi munka tölti ki mindennapi munkáját és csak kisebb hányaduk végez folyamatosan szék mellett felelősségteljes dentálhigiénikusi hivatást, segítve a fogorvosi betegellátást. Az előadás célja bemutatni, ösztönözni a dentálhigiénikusokat, hogy minél nagyobb részt vállaljanak a végzettségüknek megfelelő , nélkülözhetetlen szinvonalas betegellátó munkából. Az előadás a parodontális kezelési sémán keresztül szeretné hitelesen bemutatni a dentálhigiénikusi munka kiemelkedő jelentőségét.

Dr. Tóth Tünde

A dentálhigiénikus gyakorlati javaslatai pácienseinek indikációk szerint

}

10:25 - 11:10

Ismertető

A dentálhigiénikusoknak (klinikai fogászati higiénikusoknak) a fogorvosokkal szorosan együttműködve fontos szerepük van a prevencióban, a parodontális sémában és a páciensek intruálásában, motiválásában. Az előadást meghallgató kollégák gyakorlati tanácsokat kapnak a fő fogászati indikációs területekre koncentrálva. Csokorba szedtük, milyen kérdések merülnek fel, ha a páciensek ínyproblémákkal, fogérzékenységgel, eróziós tünetekkel, fogszuvasodással vagy szájszaggal érkeznek rendelésünkre és milyen jó tanácsokkal láthatjuk őket el. Fontos ezeknek a tüneteknek az oki és nem a tüneti terápiája. Előadásom célja, hogy az előadást meghallgató kollégák a mindennapi gyakorlatban használható tudással térjenek haza, segítve betegeiket az egyes kórképek megelőzésében, illetve karbantartásában és gyógyításában. Változás az előző évekhez képest, hogy nem a Colgate standnál kapnak termékmintákat a higiénikusok, hanem azok, akik a Szájhigiéniai szimpóziumon az első két előadásra már megérkeznek és meghallgatják az előadásokat.

Szabados Tímea

Fogérzékenység, dentinérzékenység

}

11:10 - 11:55

Ismertető

Dentin hiperszenzitivitás (DH) napjainkban a lakosság kb. 40%-át érinti. Hatással lehet bármely korú betegre, mégis a leginkább érintett páciensek 20-50 évesek, a csúcs 30 és 40 év között van. Ahhoz, hogy tudjunk segíteni a páciensek panaszain ismernünk kell a dentinérzékenység anatómiai, élettani és klinikai hátterét. Klinikailag tisztáznunk kell, hogy mi okozza a páciens panaszait. A kiváltó okok fogják meghatározni a gondozási, gyógyítási lehetőségeket. A kezelés lehet professzionális és/vagy otthon alkalmazott gyógymód. A páciensek egyénileg olyan fogkrémeket tudnak használni melyek a dentintubulusokat mechanikailag lezárják, remineralizációját és/vagy az ingerületvezetést bénítják. A jó fogkrém kiválasztásához elengedhetetlen, hogy ismerjük hatásaikat, összetevőiket. Előadásom során ezeket a lehetőségeket szeretném bemutatni.

Dr. Radánovics-Nagy Dániel

Fogászati tévhitek és azok cáfolatai – avagy a világhálón terjedő fals információk veszélyei

}

11:55 - 12:25

Ismertető

Dr. Varga András

Fogtisztítás ultrahanggal

}

12:25- 13:00

Ismertető

A fogak tökéletes higiéniája 100%-ban ultrahang-fogkefével: valódi ultrahanggal működik, klinikailag tesztelt, amelynek hatásosságát több mint 100 000 elégedett felhasználó bizonyítja. A fogakat mostanáig leginkább a klasszikus fogkefével, a fogkrémben található dörzsanyagok fogakhoz „csiszolásával”, illetve különféle kiegészítő eszközök segítségével tudtuk tisztítani. Ma ez már lényegesen egyszerűbben, sőt sokkal hatékonyabban kivitelezhető: különleges ultrahang-készülékkel biztosítva a szájüreg kívánatos higiéniáját, a fogak dörzsölés mentes, kíméletes tisztítását – mindenféle súrolás és mozgatás nélkül.

Dr. Budai Mária Phd

Fogászati prevenció

}

15:00 - 15:45

Ismertető

A prevencióról általában, fogalma és célkitűzése Gyermekfogászat és fogszabályozás – A gyermekfogászat 4 alappillére – Prevenció korcsoportok szerint – Rizikócsoportok – Barázdazárás – Fogszabályozás (helytelen szokások, interceptív ortodoncia) – Felnőttkori prevenció – Várandósgondozás – Caries megelőzés lehetőségei – Fogágybetegség megelőzésének módszerei – Protetikai prevenció – Iatrogén ártalmak prevenciója – Szájüregi praecancerosus elváltozások korai diagnózisa és jelentősége Összefoglalás: Prevenciós szemlélet a modern terápiában

Dr. Szalai Katalin

Fogászati prevenció a felnőtt lakosság körében

}

15:45 - 16:30

Ismertető

A szájüregi rák fogalma előfordulása, diagnosztizálása, jellegzetessége, gyógyítása A megelőzés lehetőségei és szempontjai A stomato-onkológiai szűrés jelentősége és eredményei Protetikai rehabilitáció.

Az szájüregi carcinomák halálozásának az utóbbi évtizedekben tapasztalt drámai emelkedése a primer és szekunder prevenció fontos szerepére hívja fel a figyelmet.
A szekunder prevenció tárgykörébe tartoznak  a Stomato-Onkológiai szűrővizsgálatok – ezek hozzájárulnak a korai felismeréshez, diagnózis és a kezelés hatékonyságához. Fontos kiemelni a rizikócsoportokba tartozó egyének rendszeres szűrővizsgálatát.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a primer prevención túl a felvilágosítás, a rendszeres ellenőrzés, a rizikó faktorok kiszűrése, információ átadás, az egészségjavító életmód tanítása jelentik az Oksági megelőzést.
A szekunder prevenció esetében cél a, hogy Ne progrediálljon a betegség. A korai stádiumban lévő esetek gyors és hatékony vizsgálata és gyógyítása.

Dr. Weimer Enikő

A szájnyálkahártya,- és stomatológiai betegségek prevenciója

}

16:30 - 17:15

Ismertető

Orális medicina Betegvizsgálat: anamnézis, klinikai vizsgálat. Jóindulatú daganatok, daganatszerű állapotok, Praecancerosus elváltozások. Rosszindulatú daganatok

Dr. Noszticzius Zoltán

Solumium – ideális szer a fogszuvasodás és a szájüregi fertőzések megelőzésére?

}

17:15 - 17:35

Ismertető