+36 1 202 29 94 info@dentalworld.hu

Esztétika Kongresszus 1-2-3

Időpont: október 12-13-14.

Terem: F pavilon, 1. terem

Előadók: Dr. Volom András, Dr. Angelo Sognalia, Dr. Kovács Tamás, Dr. Stevan Kopanja, Dr. Marleen Peumans, Dr. Simone Grandini, Dr. Dan Patroi, Dr. Csillag Mária, Dr. Forster András, Dr. Fráter Márk, Dr. Segatto Angyalka, Dr. Carlos Fernandez Villares, Dr. Caroline Werkhoven, Dr. Mindaugas Kudelis

Témavezető

Dr. Volom András

Október 12.


Dr. Volom András

Megnyitó

}

9:30 - 10:00

Ismertető

„Azt gondolom, hogy a fejlődést nem lehet megállítani, és bár az alkotó szellemet nem lehet persze gépekkel helyettesíteni, minden arrafelé hat, hogy a különféle digitális technológiák még inkább átszövik a fogászat minden ágát. Az intraorális szkennerek, a CAD/CAM technológia, a 3D printing, a digitális artikulátorok további fejlődésével ezek a vívmányok már a rendelőben elérhetőek lesznek, és rutinszerű alkalmazásuk még pontosabbá fogja tenni a mindennapi munkát.”

Dr. Angelo Sognalia

A direkt és indirekt adhezív tömések elkészítése: tippek és trükkök az esztétika és a funkció eléréséhez. 

}

10:00 - 11:00

Ismertető

A modern fogászati helyreállítások sikere számos faktortól függ, az esztétika, a széli záródás és a funkció egyformán fontos. A jelenlegi tanulmányban az esztétika és a mosolytervezés megfelelő arányát fogjuk megvitatni. Ugyancsak megbeszélésre kerül a helyreállított fog és a parodontális szövet ideális viszonya, továbbá a fog és a szájüreg környező szöveteinek a kapcsolata. Ahogy korábban kifejtettem, a modern helyreállító fogászat sikere nem csak az esztétika: A restaurációknak ki kell állniuk az idő próbáját és tisztelnünk kell a biomechanika alapelveit. Alapvető, hogy képesek legyünk helyesen kiválasztani a megfelelő pótlást, amikor egy adott klinikai esetet vizsgálunk. Ezért először a direkt és indirekt helyreállítások kiválasztásának irányelveit elemezzük. Ezt követően lépésről lépésre vázlatosan megbeszéljük a direkt kompozit restaurációk formáit és a céljait, a kompozit rétegek lépésenként történő hozzáadását és a direkt kompozit tömések anatómiáját. Továbbá koncentrálni fogunk az indirekt kompozit tömések kialakításra, a körvonal alakjára, illetve az üregalakítás vonalára, különös tekintettel a rezin cementekkel történő beragasztásra a hátsó régióban.

Dr. Kovács Tamás

Kezelési tervek felállításának tudománya és művészete teljes szájrendezések esetében

}

11:30-13:00

Ismertető

Minden nagy lépést az életünkben alapos átgondolás és tervezés előz meg. Miért lennének kivételek ez alól a teljes szájrehabilitációk pácienseink esetében? Tapasztalattal a tervezésre fordított idő természetesen drasztikusan rövidülni fog, de mindenképp szükséges, hogy létezzen egy tömör, kiszámítható és nagyon hasonló munkafolyamat minden esetben. Mindez kifejezett stresszcsökkenéshez fog vezetni a pácienseink és önmagunk esetében is a terápia folyamán. Előadásomban bemutatom a teljes munkafolyamatot a páciens belépésétől kezdve a rendelőbe, az alapos röntgen és funkcionális-esztétikai vizsgálatokon át, fotózási protokollal, egészen a kezelési terv elfogadásáig. Felvázolom a páciensekkel folytatott beszélgetések menetét, az alapvető panaszuktól függően, valamint a reális fogászati problematikájuk tükrében, hogyan-mikor- milyen hosszan-mennyiért? Bemutatom a digitális kommunikáció lépéseit pácienseimmel és fogtechnikusaimmal egyaránt (sokkal inkább “matematikai” DSD, mint emocionális). Előadásom után remélhetőleg sikerül felnyitni a hallgatóság szemét, hogy a jövőben más fényben lássa a teljes szájrendezéses eseteket, sokkal könnyebb, egyszerűbb, sikeresebb és kiszámíthatóbb eredményekhez vezetve.

Dr. Stevan Kopanja

A szubgingivális II. osztály
direkt helyreállítása 

}

15:00 - 16:15

Ismertető

A mindennapi gyakorlatban a II. osztályt tekintve sok problémával találkozunk: a szomszédos fogak iatrogén sérülése, nyitott kontaktpontok vagy rosszul elhelyezett kontaktpontok, az anyag túlérése, hiperplasztikus lágyrészek, lapos profilok, a kofferdam elszakadása vagy lehetetlen felhelyezése, matrica deformáció, szimmetria és hierarchia az egymás melletti II osztályú töméseknél, a kompozit törése és forgácsolódása, a kompozit szélek és felületek elszíneződése, poszt operatív érzékenység. Az előadáson és a hands-on tréningen a legnehezebb subgingivalis eseteimmel bemutatom és elmagyarázom, hogy hogyan kell megoldani ezeket a problémákat a mindennapi gyakorlatban. A hangsúly a matricázás és ékelési folyamaton, valamint 3 dolog elérésén lesz: a tökéletes megjelenési profil, az ívelt approximális kontúr és az erős kontakt zóna. Azt is bemutatom Önnek, hogyan lehet tökéletes kofferdam izolációt készíteni, hogyan készítek selyem finomságú kompozit felületet, és miként módosíthatom a II. osztályú preparációt a széli záródás tekintetében. Az előadáson és a gyakorlati tréningen több mint 20 legnehezebb esetnek a teljes körű prezentációja lesz [fotók és röntgenfelvételek], mint például: a subgingivális disztális II. osztály ellátása a második molárisok esetében, ha nincs szomszédos fog, II. osztályú, rossz helyezű szomszédos fog és “S” alakú approximális felület esetén, illetve szubgingivális konkáv széleknél. Az előadás minden része különböző esetekkel kerül bemutatásra.

Dr. Stevan Kopanja

A szubgingivális II. osztály direkt helyreállítása

}

16:40 - 18:00

Ismertető

A mindennapi gyakorlatban a II. osztályt tekintve sok problémával találkozunk: a szomszédos fogak iatrogén sérülése, nyitott kontaktpontok vagy rosszul elhelyezett kontaktpontok, az anyag túlérése, hiperplasztikus lágyrészek, lapos profilok, a kofferdam elszakadása vagy lehetetlen felhelyezése, matrica deformáció, szimmetria és hierarchia az egymás melletti II osztályú töméseknél, a kompozit törése és forgácsolódása, a kompozit szélek és felületek elszíneződése, poszt operatív érzékenység. Az előadáson és a hands-on tréningen a legnehezebb subgingivalis eseteimmel bemutatom és elmagyarázom, hogy hogyan kell megoldani ezeket a problémákat a mindennapi gyakorlatban. A hangsúly a matricázás és ékelési folyamaton, valamint 3 dolog elérésén lesz: a tökéletes megjelenési profil, az ívelt approximális kontúr és az erős kontakt zóna. Azt is bemutatom Önnek, hogyan lehet tökéletes kofferdam izolációt készíteni, hogyan készítek selyem finomságú kompozit felületet, és miként módosíthatom a II. osztályú preparációt a széli záródás tekintetében. Az előadáson és a gyakorlati tréningen több mint 20 legnehezebb esetnek a teljes körű prezentációja lesz [fotók és röntgenfelvételek], mint például: a subgingivális disztális II. osztály ellátása a második molárisok esetében, ha nincs szomszédos fog, II. osztályú, rossz helyezű szomszédos fog és “S” alakú approximális felület esetén, illetve szubgingivális konkáv széleknél. Az előadás minden része különböző esetekkel kerül bemutatásra.

Október 13.


Dr. Marleen Peumans

A természet utánzása egy egyszerű kompozit rendszerrel
}

9:30 - 11:00

Ismertető

Világszerte a kompozitokat tartják az elsőként választandó anyagnak a front és hátsó terület direkt helyreállításához. A fő előnyük a minimál invazivitás, és az, hogy esztétikus eredmény érhető el a páciensek számára kedvező áron. Manapság alapvető cél az, hogy a lehető legtökéletesebben utánozzuk a természetes fogakat. Ahhoz, hogy a jelenlegi kompozit anyagokkal ezt megvalósítsuk egy egész arzenálra van szükség árnyalatokból és opákokból, ami a legtöbb fogorvos számára túl terjedelmes. Továbbá túl bonyolult a technikája ezeknek a különböző opacitások és árnyalatok megfelelő arányú használatának és rétegezési technikájának. Tehát feltétlenül szükség van arra, hogy egyszerűsítsük az árnyalati rendszert. Lehetőség van arra, hogy számításba vegyük a fogak természetes öregedési folyamatát. Korral a természetes zománc és dentin transzlucenciája és színe csökken. Egy nem rég bemutatott egyszerűsített kompozit rendszer az Essentia (GC) figyelembe veszi az öregedési folyamatot. Hét standard árnyalatot tartalmaz; 3 dentint (világos, közepes, sötét) és 2 zománcot (világos, sötét) egy maszkoló alábélelőt és egy univerzális árnyalatot optimalizált fehérítő hatással. Továbbá speciális hatásokat lehet alkotni 4 módosítóval (opálfényű módosító, fehér, barna és fekete festékek). A dentin és a zománc árnylatnak különböző keverékei vannak. Míg a dentin árnyalatokat a természetes dentint utánozva magasabb fényszórásúra optimalizálták, addig a zománc színeket nagyon jól felpolírozható erősebb transzlucenciára és fénymegtartásra tervezték. A klinikai eseteken keresztül lépésről lépésre bemutatásra kerül, hogy az egyszerűsített anyaggal természetesen kikevert tömések klinikai végeredménye eléri a magas standardokat azzal, hogy harmonikusan integrálódnak a szájba.

Dr. Marleen Peumans

A direkt kompozit restaurációk legújabb technológiái
}

11:30 - 13:00

Ismertető
Az utóbbi 25 évben az adhezív fogászat tényleges változáson esett át, a kezelési lehetőségek számában szélesedett ki igazán. Egyrészről vannak a direkt kompozit restaurációk. Kezdetben ezek indikációja az egyszerű tömések voltak, ahol elegendő természetes foganyag állt rendelkezésre, hogy referenciaként szolgáljon egy jó esztétikus kompozit felépítés elkészítéséhez (I, II, II, IV, V. osztályú tömések). Másrészről rendelkezésünkre állnak az indirekt restaurációk (héjak, inlayek, onlayek, részleges koronák), amelyeket a sokkal komplexebb esetekben preferálunk, illetve akkor, ha a páciens magasabb esztétikájú és sokkal tartósabb restaurációt szeretne. Azonban manapság a klinikai indikációi a direkt kompozit töméseknek kiterjednek a sokkal komplexebb szituációkra is (Pl.: fogszín és/vagy pozíció korrekció, generalizált fogkopások kezelése). továbbá a rostmegerősítésű kompozit anyagok lehetővé teszik a fogorvosok számára direkt csücsök vagy koronafelépítéseket, és a hiányzó fogak pótlását. A direkt kompozit tömések fő előnye a minimál invazivitás, és a klinikailag erősen elfogadott esztétikai eredmény, amit a páciensek kedvező áron tudnak elérni. A direkt kompozit restaurációk javítása is viszonylag könnyű, így élettartamuk megnövelhető. Ez az előadás különböző típusú kompozit restaurációkat fog lefedni kezdve a legegyszerűbb töméstől a legkomplexebb restaurációig. A klinikai folyamatot és a tartósságra vonatkozó elvárásokat a klinikai tapasztalatok és a (hosszú távú) klinikai vizsgálatok eredményei alapján vitatjuk meg. Ezenkívül kiemeljük azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák a különböző adhezív restaurációk sikerét és kudarcát.

Prof. Dr. Simone Grandini

Racionális munkafolyamat az esztétikai helyreállításhoz a front régióban 

}

15:00 - 16:30

Ismertető

Az adhezív technológiák a fogászatban hozzájárultak ahhoz, hogy megváltoztassák a fogorvosok a véleményüket a fogpótlásokról. Az anyagok és technikák tökéletesítésének köszönhetően minimális preparáció is lehetővé teszi, hogy az esztétikai megjelenést és funkciót alacsony biológiai és pénzügyi ráfordítással tudjuk helyreállítani. A rezin kompozitok helyreállíthatóságát is nagyra értékelik, mivel ez lehetővé teszi a helyreállítás egyszerű átalakítását, ha az eredmény nem tökéletes az első szakaszban. A rezin kompozitok a direkt és indirekt eljárások során alkalmazhatóak a napi rutinban, a héjak elkészítéséhez, a traumatizált és gyökérkezelt fogak helyreállításához. Ráadásul az esztétikai fogászat kivitelezése ma is a szakma egyik fő célja. A betegek tisztában vannak az új technológiákkal, és olyan kezelésekre van szükségük, amelyek rendkívül esztétikusak, minimálisan invazívak, javíthatók és nem túl drágák. A rezin kompozit restaurációk teljesíthetik ezeket a követelményeket. A helyes protokollokat azonban végre kell hajtani a klinikai siker eléréséhez és a láthatatlan helyreállításokhoz. Leggyakrabban a multidiszciplináris terápiás tervezés a siker kulcsa: sok betegnek különböző kezelések kombinációjára van szükségük a problémák megoldásához. Rendkívül fontos, hogy egyes szakemberek képességeit kombinálják a legkonstruktívabb kezelési terv kialakításának érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt biztosítsák a beteg számára.

Dr. Dan Patroi

Teljes kerámia héjak: az egyszerűtől a bonyolultig

}

16:30 - 18:00

Ismertető

Ma a fogorvos felkeresésének egyik komoly oka a természetes, esztétikus mosoly vágya, ugyancsak tény a fogászatban az esztétika forradalma. Ezzel a forradalommal számos lehetőség nyílik meg minden fogorvos számára, aki hajlandó megtanulni a fogak működésének és a mosoly kialakításának elvét. A gyönyörű mosoly helyreállítása nem azt jelenti, hogy kipróbálják és kitalálják, hibáznak és kijavítják, ez azt jelenti, hogy megtanulják azokat az irányelveket, amelyek összeegyeztethetőek a kiszámítható hosszú távú eredményekkel, a kényelemmel és a funkcióval. Ez egy megtanulható folyamat minden helyreállított fog esetében a pozícióra, a kontúrra, a dőlésre, a színre és az árnyékra vonatkozóan. Ha ezt a folyamatot megértik és követik, akkor nincs ok arra, hogy mesterséges, kényelmetlen vagy instabil fogakkal végezzünk be. Nem számít, hogy héjakról, koronákról, table-top-okról vagy implantátumról beszélünk. Ezek ugyanazok. Ma elérhető egy olyan anyag, amely biztosítja számunkra a helyreállított fogak életszerű megjelenését: az IPS e.max, így az nem kérdéses, hogy milyen anyagot használjunk, függetlenül attól, hogy milyen helyreállítást hajtunk végre. Tehát a siker kulcsa egyszerű: csak kövesse a fogak működésének és a mosoly kialakításának elvét, vegye figyelembe a páciens kívánságait, és mindent megtesz az IPS e.max segítségével.

Október 14.


Dr. Csillag Mária

Olvasd az arcot és tervezz digitálisan. Smylist módszer.

}

9:30 - 10:15

Ismertető

2017-et írunk. A digitális tervezés, a fogászati technikák szédületes sebességgel fejlődnek. Tanulunk, haladunk a korral azért, hogy a legjobbat nyújthassuk. A pácienseink igénye is változik. Szebbet, jobbat, kényelmesebbet, pontosabbat szeretnének. Hozzájuk illőt, harmonikusat.  Nem is gondolnánk, hogy a genetika, a világrendezés mindent megadott számunkra, hogy mindezt az igényt kielégíthessük. Csak rá kell néznünk az arcra, figyelnünk kell és megértenünk. Hogyan függenek össze az izmok, a mosoly, a redők, a funkció, a szépség és az öregedés a mandibula pozícióval? Hogyan befolyásolhatjuk a testtartást és a jóérzetet? Hogyan építjük újjá és fiatalossá az arcot a fogászati beavatkozásokkal- és hogyan rontjuk el azt? Gondolnánk, hogy mindennek alfája és omegája a mandibula?

Az előadás sok mindenre választ ad. Többek közt arra is hogyan tervezzük meg munkánkat tudatosan, digitálisan, 3dimenzióban, CAD-CAM-mel kifaragva a Smylist módszer szerint.

Dr. Forster András

Kompozitok Klinikailag Optimalizált Felhasználási Elvei

}

10:15 - 11:00

Ismertető

A kompozit restauratív anyagok használati elveit részletesen átvizsgálva egy sor olyan lépést fedezhetünk fel amely axiómaként tartja magát a protokollokban – akár évtizedek óta – de jobban átgondolva kiderül, hogy szükségtelen, vagy másképp kivitelezendő lépésekről van szó. Ezeket a lépéseket vizsgálja meg az előadás és igyekszik olyan alternatívákat kínálni, melyek az egyszerűség, reprodukálhatóság és a kezelési idő csökkentése által hatékonyabbá teszi a kompozitok felhasználását a mindennapi praxisban.

Dr. Fráter Márk

Posterior biomimetikus restaurátumok megerősítő hatása: mítosz vagy realitás?

}

11:00 - 11:45

Ismertető

Jelenleg robbanásszerű fejlődés látható az adhezív fogászatban. Újabb és újabb anyagok jelennek meg, valamint új technikák látnak napvilágot. Napjaink fogorvosa jogosan érezheti magát kissé konfúz helyzetben, ugyanis a cégek, mind az előadók saját technikáikat, anyagaikat részesítik előnyben. Részletekbe menő szakmai ajánlás pedig nem létezik jelenleg. Mára világossá vált, hogy az adhezíven rögzülő restaurátumok magukban hordozzák a fog megerősítésének lehetőségét, de hogy beváltják-e a hozzájuk fűzött reményeket, az nagyban függ a használt anyag(ok)tól és hogy az operátor mennyire érti az egészséges és a meggyengített fog biomechanikai viselkedését. Az előadás egy evidencián alapuló megközelítésben mutatja be és rangsorolja a különböző restauratív technikákat eltérő kavitás dimenziók esetén.

Dr. Segatto Angyalka

Esztétikai rehabilitáció: objektív és szubjektív értékítélet
}

11:45 - 12:30

Ismertető

Az “esztétika”, mint kifejezés a görög aisztheszisz=érzékelés, észlelés szóból ered. Ez a kifejezés szerves része lett mára már a fogászati terminológiának is. Napjainkban praxisok próbálják megkülönböztetni magukat az “esztétikai fogászat” jelzővel a többi praxistól. Ha a Kant-i definíciót nézzük miszerint az esztétikum az énünkben létrejövő szubjektív ítélet, ez máris páciensenként befolyásolhatja a praxis magára akasztott jelzőjének valódiságát.Tevődik fel a kérdés, hogy “esztétikus” helyreállításokra vagy “természethű” helyreállításokra van inkább igényük a pácienseknek? Megnézzük, hogy minden esetben esztétikus-e ami természetes valamint minden esetben természetes-e az amit esztétikusnak határozunk meg. Mit gondolnak erről a pácienseink? Hogyan értékelnek/érzékelnek egy adott, számukra felkínált optimális megoldást?
Vajon az Arisztotelész-i értelmezéshez (a szép legfőbb formái a rend, arányosság és elhatároltság) nagyon közelálló fogászati “esztétikai standardok” a páciens észlelésében is esztétikusnak értékeltek? Tudnunk kell elfogadni, hogy sok esetben amihez ők ragaszkodnak az a “természetes” visszaállítása amely sokszor nem az Arisztotelész-i értelmezés szerint lesz esztétikus hanem “csak” a saját észlelésükben és standarjaikban.
Az előadásban ezeket a dilemmákat, sarkalatos kérdéseket járjuk végig művészeti, pszichológiai és fogászati megközelítések párhuzamba állításával.

Dr. Carlos Fernandez Villares

Néhány tipp és trükk a hátsó helyreállításokhoz, amelyek megkönnyítik a mindennapi gyakorlatot

}

14:00 - 15:00

Ismertető

Dr. Caroline Werkhoven

A front kompozit helyreállítások életre keltése

}

15:00 - 16:00

Ismertető

A front területen a kompozit az ideális tömőanyag. Esztétikus, minimál invazív, javítható és relatív alacsony költségű. Ezek az előnyök a páciensek széles körében ad lehetőséget arra, hogy helyreállítsák és javítsák mosolyukat. Az a képességünk, hogy rendkívül magas esztétikájú töméseket készítsünk kompozitok felhasználásával lehetővé teszi számunkra a napi gyakorlatban, hogy gyönyörű mosolyok létrehozásával örömet szerezzünk. De hogyan készíthetünk a pácienseinknek olyan kompozit töméseket, amelyek nagyban hasonlítanak a természetes fogakhoz? Kompozit az anyagválasztás akkor, amikor a beteg kivételes esztétikai eredményt követel. Hogyan lehet újra létrehozni egy természetes fogat? Néha ezek a jellemzők elég egyediek és összetettek lehetnek. A szín mellett a felületi struktúra és a fényezés nagyrészt meghatározza, hogy a restauráció gyönyörűen természetes-e. A helyreállított fogak felületi szerkezet és fényesség nélkül egyhangúnak és természetellenesnek tűnhetnek. A fogak sikeres helyreállításában a kulcsszó a természethez való hűség. De mi történik, ha az Anyatermészet nagyon bonyolult trükköket követel? A természetes fogak mindenféle formában és színes megjelenésben léteznek. Megpróbáljuk lemásolni őket például egy szóló fogpótlás esetében. Több fog helyreállításakor lehetőség nyílik arra, hogy többet hozzunk létre, mint hogy a szomszédos fogakat kövessük, de mégis a karakteres formájuk, a helyes méretük és az élénk színeik meghatározó szerepet töltenek be a helyreállítás életre keltésében. Ez az előadás klinikai esetekkel részletesen illusztrálja a munkafolyamatot az eset kiindulásától a végső befejezésig

Dr. Mindaugas Kudelis

Foltozás vagy művészet? Hogyan tegyük a kompozit töméseinket még jobbá? 

}

16:00 - 17:00

Ismertető

Direkt poszterior kompozit tömések. A fogászat sarokköve – a fogorvosok többsége a képzését a direkt töméseknél kezdi vagy legalábbis elvárt megtenni nem sokkal a végzés után. A többségük napi szinten el is készíti őket. Az eljárás a helyreállítás legnépszerűbb megközelítése. Habár a tömés és a készrevitel után általában azt látjuk, hogy a tömés nem úgy néz ki, mintha a fog része lenne, hanem sokkal inkább egy folt. Klinikai szempontból ez teljesen lényegtelen. Bár én azt gondolom, hogy amikor helyreállítunk egy fogat, olyan közel kell hoznunk ahhoz, amilyen előtte volt, amennyire csak lehetséges. Ahelyett, hogy megpróbálnánk okot találni arra, hogy a lehető legjobbat tegyük, inkább kifogásokat keresünk miért nem tudjuk megcsinálni. A páciens nem érti, nincs szüksége rá, és nem is akar fizetni érte. Ez klinikailag irreleváns. Nekem nincs időm erre. Én nem vagyok sem eléggé tehetséges, sem olasz kezeim sincsenek. Egy darabig ugyanezek a kifogások akadályoznak meg engem is abban, hogy a direkt poszterior tömésekben jobbá váljak. Azonban én képes voltam arra, hogy a kifogásaimat motivációvá alakítsam át, egy kis inspiráció segítségével, ami a közösségi médiából jött és önkontrollal, ami a klinikai munka dokumentációjával jár. Az előadásban megpróbálom elmagyarázni, hogy hogyan tud mindenki jobbá válni- egyszerű eszközökkel segítségével, mint például egy kamera, egy darab gumilepedő, egy anatómiai könyv vagy néhány kép, amelyek szép moláris fogakat ábrázolnak.