+36 1 202 29 94 info@dentalworld.hu

Csontpótló Kongresszus

Időpont: október 13

Terem: G pavilon, Digital Dentristy Show

Előadók: Dr. Gáspár Lajos, Dr. Joseph Choukroun, Dr. Vasilena Ivanova, Prof. Ioannis Georgakopoulos, Dr. Ahmed Halim Ayoub, Dr. Hassan Maghaireh, Dr. Gianni Pertici, Dr. Eitan Mijiritsky

Témavezető

Dr. Gáspár Lajos, Dr. Ahmed Halim Ayoub, Dr. Eitan Mijiritsky

Október 13. Péntek


Dr. Gáspár Lajos

Megnyitó

}

09:30 - 09:40

Ismertető

Dr. Joseph Choukroun

PRF technológia és csont augmentáció

}

9:40 - 10:10

Ismertető

A sebgyógyulás elősegítésének egyik leghatásosabb, korszerű módja a vérben levő növekedési faktorok fokozott felhasználása. Az egyik első lépcső ebben az irányban a Platelet Rich Plasma (PRP), a Trombocitában Gazdag Plasma alkalmazása volt (Marx 1998). A Platelet Rich Fibrin (PRF) az előbbi módszer továbbfejlesztett, annak második generációját jelenti. A PRP és a PRF közötti különbség, hogy míg az előbbiben nincs fibrin és csak kevés fehérvérsejt van, addig a PRF fibrinben és leukocytákban is ,,gazdag”.

A PRF módszert dr. Joseph Choukroun (sebész, aneszteziológus, fájdalomspecialista) dolgozta ki 2001-ben, mely már az egész világon elterjedt. Elkészítéséhez a páciens saját vénás vére szükséges, melyet véralvadásgátlók hozzáadása nélkül centrifugálnak. A természetes koagulációs folyamat eredménye egy leukocytákban és thrombocytákban gazdag fibrin alvadék. Az erős fibrin-háló extra-celluláris mátrixként szolgál, a fibrinbe beágyazódott és koncentrálódott leukocyták és trombocyták növekedési faktorai pedig lassabban szabadulnak fel és tovább hatnak. A PRF nem csak növekedési faktorokat, hanem gyulladásos citokineket raktároz és szabadít fel, melyek a sebgyógyulás proliferatív, exudatív stádiumában kapnak szerepet, illetve gyulladást gátló citokineket is, melyek a szövetformálódás kezdetét szabályozzák.

A PRF koncepciójának továbbfejlesztése az alacsony sebességgel történő centrifugálásban áll, mely emeli a leukocyták számát, a növekedési faktorok mennyiségét és fokozza a mátrix-tulajdonságokat.  Így két új protokoll vált elérhetővé: az Advanced (azaz továbbfejlesztett) – PRF => A-PRF és az Injectable (azaz az injektálható, fecskendezhető) PRF=> i-PRF. A preparált A-PRF-ből membrán is készíthető, kombinálható csontpótló anyagokkal, illetve i-PRF-el is.

A PRF alkalmazásának javasolt indikációs területei: maxillo-faciális sebészet (alveolus-prezerváció, augmentáció, sinus-elevatio, fogászati implantáció), a parodontológia különböző területei (regeneratív sebészet, rekonstuktív sebészet), valamint a bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, és a plasztikai sebészet. Az i-PRF használata, mivel sok embrionális őssejtet is biztosít, egyéb szövetregenerációs eljárásban, úgymint porc, ín, csont, lágyszövet, és nem utolsó sorban arcesztétikai beavatkozások alkalmával is javasolt.

Az eddigi két centrifugátum (A-PRF és i-PRF) a 2017 márciusi IDS kiállításon újonnan bemutatott további néggyel (i-PRF+, I-PRFM, A-PRFLiquid, L-PRF) bővült.

Dr. Gáspár Lajos

A csont megmunkálás és csont augmentáció fontossága az implantációban

}

10:15 - 10:45

Ismertető

A BA (BioneAlbumin) human allograft egy csontpótlásra alkalmas anyag, mely granulátom, blokk illetve cad-cam blokkok formájában áll rendelkezésre. A MM (Mágneses kalpács) elektromos vezérléssel működtetett osteotom. A két módszer együttes alkalmazása új lehetőséget biztosít a csontpótlásban.
A MM-t 2014. 10.01.- 2017. 04.01. között alkalmaztuk 419 beteg esetében és 835 implantátumot helyeztünk be. A MM-t és BA forgácsot 102 beteg esetében alkalmaztuk. A beavatkozások során fogeltávolítást alveolus prezervációt és azonnali implantációt, csonttömörítést, horizontalis- és verticalis csont expanziót, sinus liftinget, ciszta feltöltést végeztünk.
Az osteotom segítségével a D4-es csonttömörségből D3-as, a D3-as-ból pedig D2-es hozható létre. A BA a beteg saját vérével keverve jól kezelhető masszaként applikálható. A műtétek során több alkalommal az implantációkor csont mintát vettünk, ennek szövettani értékelése bemutatja az általunk alkalmazott módszer csontosodási ertedményeit. Csont-szétválasztás a MM-al, forgácsolás, csontveszteség nélküli – csontpreservációval történik. Csonthasítás könnyű és preciz módon végezhető kimosás nélkül. A BA-t nem kell fecskendőbe tölteni, tömöríthető, alakítható, formázható. 6 hónap múlva esetenként D4, máskor D3 vagy D2 keménységű, élő-csont keletkezik, mely kedvező klinikai tulajdonságokat mutat.
Amikor implantáció esetén a csont keskeny, vékony vagy puha, akkor
kiemelten fontos a meglevő kevés csont prezervációja, speciális csontmegmunkáló eszközök szükségesek – mint a MM, előnyös tulajdonságokkal rendelkező csontpótlóra van szükség.
Eddigi tapasztalataink szerint a vékony, keskeny, puha csont esetekben a MM, a Straumann és SGS implantátumok valamint a BA együttes alkalmazásával szereztünk kedvező tapasztalatokat ( 95% sikeresség).

Dr. Vasilena Ivanova

Alveolus megőrzés BoneAlbuminnal. Térfogatbeli dimenzió változások és szövettani történések. – Esettanulmány

}

10:50 - 11:20

Ismertető

Bevezetés: A fog elvesztése után az alveolus csontja egy felszívódási és újra alakulási folyamaton megy keresztül. Az alveolus prezerváció egy sebészeti technika, ami konzerválja az alveolus felépítését és megelőzi a kemény szövetek összeesését. Ez csökkenti a jövőben a csontpótló eljárások szükségességét. Manapság a sebészeti gyakorlatban az új csont allograftok ígéretes eredményekkel teljesítenek, egyéb csontpótló anyagok hátrányainak leküzdésének tendenciájának tekintetébe. Ennek az esettanulmánynak az a célja, hogy megvizsgáljuk a térfogatbeli dimenzióváltozásokat és a szövettani gyógyulási eredményeket a fogeltávolítás után, és az alveolus megőrzését csontalbuminnal. Esettanulmány: Egy 37 éves férfi páciens ellátás nélküli őrlőfoggal jelentkezett. Az érzéstelenítés beadása előtt 3D leképezést végeztünk a Trios intraorál szkennerrel és virtuális tanulmányi mintát készítettünk. Az atraumatikus fogeltávolítás után a mucoperiosteális lebenyt elemeltük. A második szkennelés során az alveolus csontját képeztük le. Csont albumint készítettünk elő és belehelyeztünk a sebbe, majd PRF membránnal fedtük. A mucoperiosteális lebenyt visszahelyeztük és összevarrtuk. 4 hónappal később a mucoperiosteális lebenyt újra elemeltük és a Trios intraorális szkennerrel 3D-ban beolvastuk. Csontot nyertünk trepánfúróval a szövettani elemzéshez és egy fogászati implantátumot helyeztünk be. Következtetések: A szövettani eredmények és a pontos nem invazív módszerrel nyert 3D szkennelt eredmények is azt mutatják, hogy a csontalbumin sikeresen használható alveolus megőrző eljárásként. Kulcsszavak: Allograft, csontalbumin, alveolus megőrzés. 3D intraorális szken

Prof. Ioannis Georgakopoulos

Azonnali implantáció a szinuszba allograft-tal és szinusz alap emelés nélkül.

}

11:25 - 11:55

Ismertető

Cél: Az implantátum és a graft gyors behelyezése az arcüreg membránjának szándékosan történő perforációjakor a szinusz üregébe bizonyos klinikai protokollok elvégzése után az arcüreg alap emelése (SFE) nélkül. Anyagok és módszerek: 18 pácienst vizsgáltunk, 39 és 68 év között (7-nő, 11 férfi), akiknél a felső állcsontban rehabilitációra volt szükség kivehető fogsor nélkül. Összesen 28 darab implantátum behelyezését ajánlottuk fel lehetőségként a pácienseknek (17-et a bal oldali, 11-et a jobb oldali arcüreg felöli részen). Mindenkit tájékoztattuk a klinikai eljárással kapcsolatban és aláírattattuk az írásbeli hozzájárulást. A Patras Egyetem etikai felülvizsgálatán ment át a tanulmány. A javasolt klinikai protokollnak megfelelően minden implantátumot behelyeztünk lebeny nélküli megközelítésből és átléptünk az arcüregbe szándékosan átszakítva Schneider membránt. A koncentrált növekedési faktorok (CGF & CD 34+ őssejtek) OrthoSera allografttal kombinált alkalmazása olyan módon készült az oszteotóm oldalon és az implantátum besüllyesztésének segítségével, hogy az arcüreg alkalmazkodni tudjon az új körülményekhez és új csontot képezzen az implantátumok körül, az arcüreg alapjának megemelése nélkül (SFA). Eredmények: A CBCT felvételek új csont formálódását mutatták az implantátumok körül, ami egyezett a szöveti kép analízissel. Egyik páciens arcürege sem mutatott gyulladásos jeleket. Az implantátumok stabilitási együttható értéke 63 és 71 között volt, ami nagy implantátum erősséget bizonyított. A szövettani analízis azt mutatta, hogy egy változó réteg alakult ki a nem mineralizált szövet és az élő csont között. Következtetések: Az IPG technika ígéretes eredményeket mutat, ami megbízható alternatívának tekinthető az SFE (arcüreg alap emelés) eljárással szemben.

Dr. Ahmed Halim Ayoub

Újszerű megközelítése az esztétikai eredmények optimalizálásának.

}

11:55 - 12:40

Ismertető

A páciensek magas esztétikai elvárásaik miatt nagy követelményeket támasztunk a kezelési tervvel szemben, különösen a kompromittált szituációkban. Habár az új tömőagyagoknak nagymértékben javult a kiszámíthatósága, a lágyrészek és a keményszövet kezelése alapvető szerepet játszik, ha az esztétikus területen dolgozunk. A fő cél a természetes lágy és keményszöveti felépítés megőrzése. Ezek a javasolt technikák illusztrálják a lágy és keményszövet kezelések fontosságát az esztétikailag erősen érintett területeken. A csontalbumin jelentősen javítja az esztétikai zónában az implantációs kezelések átfogó eredményét.

Dr. Hassan Maghaireh

A végleges esztétika elérése az implantációs fogászatban: kiszámítható irányított csontregeneráció a front régióban.

}

15:00 - 15:30

Ismertető

A front területeken az implantátumok behelyezése a sérült vagy hiányzó fogak pótlásánál néhány nagyon fontos elemzést igényel, helyes négydimenziós elhelyezést, továbbá kiegészítő csont és lágyszövet kezelés is szükséges. Valójában, ha a kezelést nem megfelelően végezzük el, akkor nagy a kockázata annak, hogy nem leszünk elégedettek az esztétikai végeredménnyel, mert az ínyszél nem kívánt módon visszahúzódik, és fekete háromszögek jelennek meg a fogak között az interdentális papillák apikális irányba való vándorlása miatt. Amennyiben gondosan jártunk el a csontregenerációs technikák alkalmazása a lágyszövet megfelelő kezelése, továbbá az implantátum helyes behelyezése során, az garantálja a kockázatok jelentős csökkentését és a kiszámítható esztétikai eredményt, mind a szóló foghiányok, mind a teljes front hiány rehabilitációjának esetében. Továbbá az implantátum körüli lágyrészek helyes fogpótlástani kezelése segít optimalizálni az új implantátumon elhorgonyzott fogpótlás tervét és körvonalát, fenntartja az esztétikai zónában az implantátum rózsaszín-fehér esztétikáját. Ez az előadás a mai napig bizonyítékokon alapuló gyakorlati klinikai stratégiákat mutat be, amelynek az a célja, hogy az implantátumos fogpótlások tökéletes harmóniát nyújtsanak a környező fogakkal, lágy és kemény szövettekel.

A tanulási célok:

  • Az irányított csontregeneráció (GBR) tervezésének diagnózisa és kezelése és gerinc augmentáció implantátumokkal
  • A megfelelő típusú csontpótló anyag és membrán kiválasztásának kritériumai
  • Klinikai tippek a kiszámítható irányított csontregenerációhoz
  • 3D képalkotás alkalmazása a GBR eljárásoknál
  • A műtét utáni ellátás és a komplikációk kezelése

Dr. Gianni Pertici

Innovatív graft a csontregenerációért

}

15:35 - 16:05

Ismertető

A hidroxi-apatit (HA) által termelt szarvasmarha-csont xenograftokat poli (L-laktid-co-ε-kaprolakton) (PLCL) és RGD-tartalmú kollagén fragmensekkel vontuk be a mechanikai tulajdonságok, a hidrofilitás, a sejt adhézió és az oszteogenitás növeléséhez, azzal a céllal, hogy új összetett anyagot dolgozzunk ki a csontszövet tervezéshez. Az váz mikrostruktúrát in vitro körülmények között vizsgáltuk környezet pásztázó elektronmikroszkóp (ESEM) analízissel és mikrotomográfia segítségével, miközben a mechanikai tulajdonságokat kompressziós tesztekkel vizsgáltuk. Ezenkívül humán osteosarcoma sejtvonalak (SAOS-2 és MG-63) felhasználásával a háromdimenziós váz belső szerkezetén belüli sejtkapcsolódást és növekedést is igazoltuk. Szabványos ISO in vivo biokompatibilitási vizsgálatokat végeztünk modellállatokon, míg a termék hatékonyságának értékelésére humán csontregenerációkat végeztünk. Az előállított csontszövet az átlagos kortikális, nem ultrakompakt csonthoz hasonló átlagos mikrostruktúrát mutatott, átlagosan 27% -ban nyitott porozitással és egy megfelelően merev szerkezettel, amely a beültetés után jobb oszteointegrációt biztosít. Minden eredmény azt hangsúlyozza, hogy ez a váz elősegíti a csontregenerációt és érdekes klinikai eredményeket mutat.

Dr. Eitan Mijiritsky

A teljes digitális tervezés koncepciója_ A fogpótlás által irányított implantátum behelyezés.

}

16:10 - 16:40

Ismertető

A komplex implantációs eset előkészítésének legfontosabb fázisa a pontos preoperatív diagnózis, a kezelési célok és az eset korlátainak a megértése. Az eset digitális modellezésével és szoftverek segítségével történő digitalizálással a klinikus előre kiszámíthatja az anatómiai állapotokat és az okklúziós korlátokat. Lehetővé teszi a klinikus számára, hogy a tervezett 3D-s implantátumot áthelyezze a szoftvertől a műtéti területre, előre megtervezze a helyreállított fogakat az okkluzális relációhoz és az optimális beültetési pozícióhoz képest, hogy előre elkészítse a CAD/CAM ideiglenes pótlást és döntsön a műtéti és protetikai protokollokról, mint például a késői és az azonnali terhelésről, egy hagyományos lebennyel és lebeny nélküli implantációs műtétet követően. De mi a helyzet a rendelkezésre álló intraorális szkennerek pontosságával az orális implantológiában? Vajon ott tartunk már? A prezentáció során a releváns és a legfrissebb irodalmat, és a tényleges következtetéseket mutatjuk be  néhány összetett klinikai esettel.